ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017 – 2022

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HỮU TIẾN NHIỆM KỲ 2017 – 2022.
Chiều thứ Bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2017, Công đoàn cơ sở đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022.

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Gái, phó chủ tịch công đoàn Ngành – cô Đào Thị Kim Nhi- Hiệu trưởng nhà trường và toàn thể đoàn viên công đoàn. Nhiệm kỳ qua, công đoàn cơ sở thực hiện tốt vai trò là người đại diện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; vận động đoàn viên công đoàn thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước cũng như các phong trào thi đua.

Công đoàn cơ sở đã phát huy cao vai trò công đoàn trong tham gia xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, đã thường xuyên giám sát và đảm bảo việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến đoàn viên theo các quy định.

Đại hội đã bầu ra. Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 05 đồng chí với kết quả bầu cử tập trung thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, đoàn kết và thống nhất cao. Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Công đoàn cơ sở trường tập trung bám sát nhiệm vụ của ngành, chỉ đạo của công đoàn cấp trên với trọng tâm thực hiện công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, huy động tối đa các nguồn lực đáp ứng yêu cầu của giáo dục hiện nay. Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở tiếp tục nâng cao vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, sâu sát, chăm lo đời sống, việc làm cho đoàn viên, người lao động của đơn vị, đồng hành cùng Ban giám hiệu nhà trường xây dựng đơn vị phát triển toàn diện về mọi mặt.

Sau đây là một số hình ảnh đại hội:

 

Dai hoi CD 2

 

Dai hoi CD 3

 

Dai hoi CD 4

 

Dai hoi CD 5

 

Dai hoi CD 6

 

Dai hoi CD 7

 

Dai hoi CD 8

 

Dai hoi CD 9

 

Dai hoi CD 10

 

Dai hoi CD 11

 

Dai hoi CD 12

 

Dai hoi CD 13

 

Dai hoi CD 14

 

Dai hoi CD 15

 

Dai hoi CD 16

 

Dai hoi CD 17

 

Dai hoi CD 18

 

Dai hoi CD 19

 

Dai hoi CD 20

 

Dai hoi CD 21

 

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267