ĐẠI HỘI CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024

Nhằm tổng kết và đánh giá lại hoạt động của Ban đại diện CMHS trong nhiệm kỳ qua cũng như đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới. Đồng thời bầu chọn những đại biểu tham gia vào Ban đại diện CMHS nhà trường trong năm học mới. Ngày 10/09/2023, Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến long trọng tổ chức Đại hội đại biểu CMHS năm học 2023-2024. Về tham dự Đại hội có lãnh đạo nhà trường và GVCN cùng với toàn thể đại biểu đại diện cho Cha mẹ học sinh của 35 lớp.

Đại hội cha mẹ học sinh năm học 2023-2024
Đại hội cha mẹ học sinh năm học 2023-2024
Đại hội cha mẹ học sinh năm học 2023-2024
Đại hội đã được nghe báo cáo tóm tắt hoạt động năm học 2022-2023 và yêu cầu trọng tâm năm học 2023-2024 của trường, báo cáo hoạt động của Ban đại diện Cha mẹ năm học 2022-2023 và phương hướng hoạt động năm học 2023-2024
Đại hội cha mẹ học sinh năm học 2023-2024Thầy Mai Kim Hoàng – Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tóm tắt hoạt động năm học 2022-2023.
Đại hội cha mẹ học sinh năm học 2023-2024 Ông Phạm Quốc Phú – Trưởng Ban đại diện CMHS báo cáo các hoạt động của Ban đại diện CMHS năm học 2022 – 2023 và phương hướng năm học 2023 – 2024
Đại hội cha mẹ học sinh năm học 2023-2024 Thầy Mai Kim Hoàng trả lời các ý kiến đóng góp của PHHS.

Đại hội đã tiến hành bãi nhiệm Ban đại diện Cha mẹ học sinh nhiệm kỳ 2022 – 2023. Sau đó Đại hội cũng tiến hành bầu ra Ban đại diện Cha mẹ học sinh nhiệm kỳ 2023 – 2024.
Đại hội cha mẹ học sinh năm học 2023-2024Thầy Mai Kim Hoàng tặng quà cho Ban đại diện CMHS nhiệm kỳ cũ 2022-2023.

Đại hội cha mẹ học sinh năm học 2023-2024Ban đại diện CMHS nhiệm kỳ mới 2023-2024 ra mắt trước đại hội.

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267