Đại hội cha mẹ học sinh năm học 2022-2023

       Nhằm tổng kết và đánh giá lại hoạt động của Ban đại diện CMHS trong nhiệm kỳ qua cũng như đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới. Đồng thời bầu chọn những đại biểu tham gia vào Ban đại diện CMHS nhà trường trong năm học mới. Ngày 11/09/2022, Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu CMHS toàn trường năm học 2022-2023. Về tham dự Đại hội có lãnh đạo nhà trường cùng toàn thể đại biểu đại diện cho Cha mẹ học sinh của 33 lớp.

Đại hội CMHS

       Đại hội đã được nghe báo cáo tóm tắt hoạt động năm học 2021-2022 và yêu cầu trọng tâm năm học 2022-2023 của trường, báo cáo hoạt động của Ban đại diện Cha mẹ năm học 2021-2022 và phương hướng hoạt động năm học 2022-2023, báo cáo các hoạt động về chuyên môn.

Đại hội CMHS

Thầy Mai Kim Hoàng Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tóm tắt hoạt động năm học 2021-2022 và yêu cầu trọng tâm năm học 2022-2023 của trường.

Đại hội CMHS

Ông Vũ Duy Long- Trưởng Ban đại diện CMHS báo cáo hoạt động của Ban đại diện CMHS năm học 2021-2022 và phương hướng năm học 2022-2023.

Đại hội CMHS

Thầy Trần Trung Quân Phó hiệu trưởng nhà trường báo cáo về hoạt động chuyên môn.

Đại hội cũng được lắng nghe các ý kiến đóng góp của phụ huynh, các kế hoạch nhà trường đề ra trong năm học mới.

Đại hội CMHS

Một số ý kiến đóng góp của phụ huynh học sinh

Đại hội CMHS
Đại hội đã tiến hành bãi nhiệm Ban đại diện Cha mẹ học sinh nhiệm kỳ 2021 – 2022. Sau đó Đại hội cũng tiến hành bầu ra Ban đại diện Cha mẹ học sinh nhiệm kỳ 2022 – 2023.

Đại hội CMHS

Thầy Mai Kim Hoàng tặng quà cho Ban đại diện CMHS nhiệm kỳ 2021-2022

Đại hội CMHS

Thầy Mai Kim Hoàng tặng hoa các thành viên Ban đại diện CMHS nhiệm kỳ mới 2022-2023.

       Các Đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội CMHS toàn trường.

     Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự nhất trí cao trong công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường, tạo tiền đề tốt đẹp cho các hoạt động của nhà trường trong năm học 2022 – 2023.

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267