Công văn 3280 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT

Tải file đính kèm tại đây

Kính gửi:- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận, Huyện;

– Hiệu trưởng Trường THPT, Trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT).

Phòng Giáo dục Trung học thông tin đến các đơn vị Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT (nội dung chi tiết trong các tập tin đính kèm).

Căn cứ công văn trên, các đơn vị giáo dục xây dựng và ban hành Kế hoạch giáo dục nhà trường theo hướng dẫn tại công văn 2680/GDĐT-TrH.

Tác giả: Phòng Trung Học

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267