Chương trình An toàn giao thông 2022

Sáng thứ năm ngày 12/05/2022, công ty Kymco đã phối hợp cùng trường THPT Nguyễn Hữu Tiến tổ chức chương trình An toàn giao thông với chủ đề: “Hành trình Văn hóa giao thông”
Sau đây là một số hình ảnh:
CT ATGT 2022
CT ATGT 2022
CT ATGT 2022
CT ATGT 2022
CT ATGT 2022
CT ATGT 2022
CT ATGT 2022
CT ATGT 2022
CT ATGT 2022
CT ATGT 2022
CT ATGT 2022
CT ATGT 2022
CT ATGT 2022
CT ATGT 2022
CT ATGT 2022

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267