Chi bộ trường THPT Nguyễn Hữu Tiến kết nạp đảng viên mới

Chiều ngày 21/11/2018, tại hội trường, chi bộ THPT Nguyễn Hữu Tiến tổ chức lễ kết nạp Đảng cho cô Thùy Dương (môn Tin học) và cô Linh (môn Toán học).

Chi bộ trường THPT Nguyễn Hữu Tiến kết nạp đảng viên mới

Đây là 2 đoàn viên giáo viên trẻ nhưng có ý thức trách nhiệm, nhiệt tình đầu tư chuyên môn và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi bộ đến nay đã có 29 đồng chí, chiếm 37% tổng số CBGVNV. Đội ngũ đảng viên trẻ đang là hạt nhân trong các hoạt động giảng dạy, giáo dục toàn diện cho học sinh.

Sau đây là một số hình ảnh:

  Kết nạp Đảng viên   Kết nạp Đảng viên   Kết nạp Đảng viên   Kết nạp Đảng viên   Kết nạp Đảng viên   Kết nạp Đảng viên   Kết nạp Đảng viên   Kết nạp Đảng viên   Kết nạp Đảng viên   Kết nạp Đảng viên   Kết nạp Đảng viên

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267