Cập nhật số CCCD của học sinh 2022-2023

Học sinh click chọn lớp của mình để cập nhật số CCCD hoặc số định danh cá nhân, cập nhật nơi thường trú theo CCCD hoặc sổ hộ khẩu, nếu không có CCCD hoặc số định danh cá nhân thì ghi “Không”.
Hạn chót 22/10/2022
Lưu ý: Học sinh phải cài app Google trang tính để cập nhật số CCCD, số CCCD phải nhập đủ 12 số.

10C01 10C02 10C03 10C04 10C05 10C06 10C07 10C08 10C09 10C10 10C11

11B01 11B02 11B03 11B04 11B05 11B06 11B07 11B08 11B09 11B10 11B11 11B12

12A01 12A02 12A03 12A04 12A05 12A06 12A07 12A08 12A09 12A10

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267