Cập nhật các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra

 

STT Nội dung  Cơ quan
ban hành
Ngày
ban hành
Link
1 Về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh do dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 02 năm 2020 UBND
Thành phố
14/02/2020 Xem văn bản
2 V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại Bộ GD&ĐT 13/02/2020 Xem văn bản
3 Về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh do dịch bệnh nCoV đến hết ngày 16 tháng 02 năm 2020 UBND
Thành phố
06/02/2020 Xem văn bản
4 KHẨN: Thông báo số 3 về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra trong trường học Sở GD&ĐT 04/02/2020 Xem văn bản
5 KHẨN: THÔNG BÁO SỐ 2 Về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra trong trường học Sở GD&ĐT 03/02/2020 Xem văn bản
6 HỎA TỐC: Về cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020) Sở GD&ĐT 02/02/2020 Xem văn bản
7 KHẨN: Poster về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra (Sở GD&ĐT và Báo Thanh niên phối hợp thực hiện) Sở GD&ĐT  02/02/2020 Xem văn bản
8 KHẨN: Về nhận tài liệu tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra Sở GD&ĐT  02/02/2020 Xem văn bản
9 Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Sở GD&ĐT 01/02/2020 Xem văn bản
10 HỎA TỐC: Kế hoạch Ứng phó của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra Sở GD&ĐT  01/02/2020 Xem văn bản
11 Kế hoạch ứng phó của Thành phố Hồ Chí Minh với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) UBND
Thành phố
01/02/2020 Xem văn bản
12 THÔNG BÁO SỐ 1 Về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra trong trường học.  Sở GD&ĐT 01/02/2020 Xem văn bản
13 HỎA TỐC: Về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra trong trường học  Sở GD&ĐT 31/01/2020 Xem văn bản
14 HỎA TỐC: V/v hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong trường học  Bộ GD&ĐT 31/01/2020 Xem văn bản
15 Kế hoạch hành động của Ngành Giáo dục và Đào tạo về Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020 Bộ GD&ĐT 31/01/2020 Xem văn bản
16 Công điện Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra  Bộ GD&ĐT 28/01/2019 Xem văn bản

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267