Báo cáo dự án tự hào biển đảo VN

Sáng thứ hai, ngày 7/10/2019 tổ Địa trường THPT Nguyễn Hữu Tiến đã tổ chức buổi báo cáo dự án “Tự hào biển đảo Việt Nam”.

Một số hình ảnh của buổi báo cáo:

Báo cáo dự án tự hào biển đảo VN

Báo cáo dự án tự hào biển đảo VN

Báo cáo dự án tự hào biển đảo VN

Báo cáo dự án tự hào biển đảo VN

Báo cáo dự án tự hào biển đảo VN

Báo cáo dự án tự hào biển đảo VN

Báo cáo dự án tự hào biển đảo VN

Báo cáo dự án tự hào biển đảo VN

Báo cáo dự án tự hào biển đảo VN

 

 

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267