Thông báo nổi bật

Thông báo về việc xếp lớp 12 năm học 2019-2020

Thông báo về việc xếp lớp 12 năm học 2019-2020

Xem thêm

Lịch kiểm tra học kỳ 2

Thực hiện chỉ đạo của Sở giáo dục và đào tạo, trường THPT Nguyễn Hữu Tiến lập kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 ( 2018 - 2019).

Xem thêm
Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267