Thông báo

Kế hoạch hoạt động tháng 8 năm 2020

Căn cứ vào kế hoạch số 101/KH_NHT ngày 20/7/2020 về hoạt động hè năm 2020 Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 8 với những nội dung cụ thể như ...

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức kiểm tra lại năm học 2019-2020

Thực hiện hướng dẫn số 2073/GDTH-TrH ngày 6 tháng 7 năm 2020 về tổ chức kiểm tra lại năm học 2019-2020, trường THPT Nguyễn Hữu Tiến lập kế hoạch như ...

Xem thêm
Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267