Thông báo

TIN BÁO BÃO TEMBIN

Nhà trường thông báo đến CMHS, CBGVNV và HS

Xem thêm

Lịch tổ chức kiểm tra HK1

Thực hiện chỉ đạo của Sở giáo dục và đào tạo, trường THPT Nguyễn Hữu Tiến lập kế hoạch kiểm tra học kỳ 1 ( 2017 - 2018).

Xem thêm

Thông báo tập trung học sinh năm học 2017 - 2018

Tập trung học sinh cả 3 khối năm học 2017 - 2018

Xem thêm

Tập trung học sinh khối 12 ( 2017 - 2018)

Tập trung học sinh khối 12 ( năm học 2017 - 2018 )

Xem thêm
Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267