Thông báo

Lịch tổ chức kiểm tra HK2

Thực hiện chỉ đạo của Sở giáo dục và đào tạo, trường THPT Nguyễn Hữu Tiến lập kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 ( 2017 - 2018).

Xem thêm

Thời Khóa Biểu từ 26/02/2018

Click vào 'Download' ờ bên dưới để tải TKB về

Xem thêm

Thay đổi thời gian học tập học kỳ 2

Bảng phân phối thời gian học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018

Xem thêm
Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267