Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

 1. Hiệu trưởng: MAI KIM HOÀNG
  • Ngày sinh: 14/09/1973
  • Trình độ:
  • Cử nhân lý thuyết hóa học
  • Thạc sĩ Quản lý giáo dục
 • Quá trình công tác:
  • Từ năm 1997 – 2000: giảng dạy bộ môn hóa học tại trường THPT Nguyễn Hữu Cầu.
  • Từ năm 2000 – 2006: Trợ lý thanh niên trường THPT Nguyễn Hữu Cầu.
  • Từ năm 2006 – 2014: Tổ trưởng giám thị, Chủ tịch  công đoàn trường THPT Nguyễn Hữu Cầu.
  • Từ 2014 – 2019: Bí thư chi bộ, phó Hiệu trưởng chuyên môn trường THPT Nguyễn Hữu Cầu.
  • Từ 2019 đến nay: Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Hữu Tiến.
DSC02369

2. Phó Hiệu trưởng: PHẠM THỊ MINH TRÂM

  • Ngày sinh: 04/02/1976
  • Trình độ: Cử nhân Toán học, Thạc sĩ quản lý giáo dục.
 • Quá trình công tác:
  • Từ 1998 đến 2004: công tác tại TTGDTX Q12 TP.HCM.
  • Từ 2004 đến 2017: giảng dạy tại trường THPT Nguyễn Hữu Tiến.
  • Từ 2017 đến nay: phó hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Hữu Tiến.

3. Phó Hiệu trưởng: TRẦN TRUNG QUÂN

 •  Ngày sinh: 27/01/1990
 • Trình độ:
 •  Cử nhân Sư phạm Vật lí
 •  Thạc sĩ Quản lý giáo dục
 •  Quá trình công tác
 •  Từ năm 2012 đến 2015: Giáo viên Vật lí, kiêm nhiệm công tác Giám thị tại trường THPT Nguyễn Hữu Tiến.
 •  Từ năm 2015 – 2022: Giáo viên Vật lí, Trợ lí thanh niên trường THPT Nguyễn Hữu Tiến.
 •  Từ 2022 đến nay: Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Hữu Tiến.

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267