Video Bài giảng môn Lý 12

Giao thoa ánh sáng – GV: Lê Hà Phương


Bài tập tán sắc ánh sáng – GV: Nguyễn Thị Quyên


Tán sắc ánh sáng – GV: Nguyễn Thị Thu Thảo

 

 

 

 

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267