Về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các đơn vị để theo dõi, triển khai.

Click vào văn bản bên dưới để phóng lớn nội dung:

VB tổ chức thi THPT 2019

Tin Liên Quan

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267