Tham gia hoạt động chào mừng ngày NGVN 20/11/2018 tại Đầm Sen Ngày 04/11/2018

Tham gia hoạt động chào mừng ngày NGVN 20/11/2018 tại Đầm Sen Ngày 04/11/2018

Một số hình ảnh đội thuyền rồng trường Nguyễn Hữu Tiến năm nay:

 

Thi đua thuyền

 

Thi đua thuyền

 

Thi đua thuyền

 

Thi đua thuyền

 

Thi đua thuyền

 

Thi đua thuyền

Tin Liên Quan

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267