Kết quả thi học sinh giỏi lớp 12 NH 2018-2019

Kết quả thi học sinh giỏi lớp 12 NH 2018-2019

KET QUA THI HSG 12

Giáo viên giảng dạy:

   – Môn Vật lý:      thầy Trần Trung Quân

   – Môn Ngữ văn: cô Trương Thị Hiếu

   – Môn Địa lý:      cô Huỳnh Thị Gìn

Tin Liên Quan

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267