Hội thi bắn tên lửa nước và xe thế năng

Sáng thứ hai ngày 04/12/2017, sân trường Thpt Nguyễn Hũu Tiến náo nhiệt vì hai cuộc thi ứng dụng của bộ môn vật lý.

Hội thi bắn tên lửa nước và xe thế năng

Sau đây là một số hình ảnh:

 

Ten lua nuoc 1

 

Ten lua nuoc 2

 

Ten lua nuoc 3

 

Ten lua nuoc 4

 

Ten lua nuoc 5

 

Ten lua nuoc 6

 

Ten lua nuoc 7

 

Ten lua nuoc 8

 

Ten lua nuoc 9

 

Ten lua nuoc 10

 

Ten lua nuoc 11

 

Tin Liên Quan

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267