Hình ảnh tri ân thầy PHT Dương Năm nghỉ hưu

HÌNH ẢNH TRI ÂN THẦY PHT DƯƠNG NĂM NGHỈ HƯU CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU TIẾN

Hình ảnh tri ân thầy PHT Dương Năm nghỉ hưu

Thay Nam 1

 

Thay Nam 2

 

Thay Nam 3

 

Thay Nam 4

 

Thay Nam 5

 

Thay Nam 6

 

Thay Nam 7

 

Thay Nam 8

 

Thay Nam 9

 

Tin Liên Quan

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267