Giáo dục KỸ NĂNG SỐNG XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CUỘC ĐỜI

Sáng thứ hai ngày 19/03/2018 trong giờ SHDC học sinh trường Thpt Nguyễn Hữu Tiến được Ths Nguyễn Ánh Nhật Hưởng chia sẻ đề tài này qua các nội dung nhẹ nhàng và câc trò chơi đơn giãn nhằm giúp học sinh phát hiện bản thân và xác định mục tiêu cá nhân.

Giáo dục KỸ NĂNG SỐNG XÁC ĐỊNH MỤC  TIÊU CUỘC ĐỜI

Một số hình ảnh:

 

GD ky nang 1

 

GD ky nang 2

 

GD ky nang 3

 

GD ky nang 4

 

GD ky nang 5

 

GD ky nang 6

 

GD ky nang 7

 

Tin Liên Quan

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267