Công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2020 và hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ.

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267