<18/8/2020>Về triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván – Bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ lớp 2 trên địa bàn TP.HCM năm học 2020-2021 (Kính gửi: Phòng GD&ĐT quận, huyện)

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267