<29/7/2020>Về thực hiện khai lý lịch bổ sung hồ sơ Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức (Mẫu HS02-VC/BNV) theo Thông tư 07/2019/TT-BNV

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267