<13/8/2020>Về thực hiện cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn năm học 2019-2020; ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố và ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267