<25/7/2020>92 em học sinh là con công đoàn viên Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tham dự “Trại hè Thanh Đa năm 2020” do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267