Thư mời các Thầy (Cô), các Ông (Bà) được tuyên dương danh hiệu “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” năm học 2019 – 2020 đự Hội nghị tuyên dương danh hiệu “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” năm học 2019 – 2020.

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267