THÔNG BÁO Về việc đánh giá thi đua công tác tổ chức cán bộ đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267