Mời Chủ tịch CĐCS các trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng và các đơn vị trực thuộc dự Hội nghị Tổng kết các hoạt động “THáng Công nhân lần thứ 12” – Năm 2020.

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267