Mời các tập thể, cá nhân đã tham gia và đạt giải trong Cuộc thi viết chủ đề “Gương sáng Đảng viên quanh tôi” Năm học 2019 – 2020 tham dự Lễ Tổng kết – Trao thưởng Cuộc thi viết chủ đề “Gương sáng Đảng viên quanh tôi” Năm học 2019 – 2020.

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267