Lễ đón bằng công nhận trường mầm non Hoa Mai 2 Quận 12 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267