<5/8/2020>[KHẨN – NHẮC LẠI] Về công tác phòng chống dịch COVID-19 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (Đính kèm danh sách đơn vị chưa thực hiện báo cáo)

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267