<6/8/2020>Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc năm 2020.

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267