Kế hoạch kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam *28/7/1929 – 28/7/2020).

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267