Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII (giai đoạn 2015 – 2020) THUỘC TÍNH VĂN BẢN

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267