Hội nghị tập huấn “triển khai điều lệ, hướng dẫn thi hành điều lệ công đoàn việt nam” và lễ kỷ niệm 91 năm ngày thành lập công đoàn việt nam 28/7/1929 – 28/7/2020

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267