Đón đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” và chuyên đề “Phòng chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non”

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267