<28/7/2020>Đề và đáp án khảo sát tuyển sinh lớp 6 trường THPT Trần Đại nghĩa năm học 2020 – 2021, khóa ngày 25/7/2020 (new)

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267