<21/8/2020>Đã có Chứng chỉ thi tiếng Anh Đại học Cambridge KET, PET kỳ thi ngày 23/05/2020 và 31/05/2020

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267