<23/7/2020>Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 91 năm ngày Thành lập tổ chưc Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2020) và 69 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267