<23/7/2020>Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Điều lệ hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XII cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267