Bồi dưỡng thường xuyên chuyên đề: “Hướng dẫn phối hợp cha mẹ trong chăm sóc giáo dục trẻ”; “Vấn đề lồng ghép giới trong giáo dục mầm non”.

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267