Video Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
Video Lễ Tổng kết năm học 2019-2020 Sáng thứ bảy ngày 11/07/2020, trường THPT Nguyễn Hữu Tiến đã tổ chức lễ Tổng kết năm học ...
Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
Lễ Tổng kết năm học 2019-2020 Sáng thứ bảy ngày 11/07/2020, trường THPT Nguyễn Hữu Tiến đã tổ chức lễ Tổng kết năm học ...
Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí ...
Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí ... Sáng thứ hai ngày 18/05/2020, trường THPT Nguyễn Hữu Tiến đã tổ chức kỷ niệm 130 năm ngày ...
Kênh youtube của trường (hổ trợ học ...
Kênh youtube của trường (hổ trợ học ... Kênh youtube của trường (hổ trợ học online)
Lễ sơ kết học kỳ 1
Lễ sơ kết học kỳ 1 Sáng thứ hai ngày 13/1/2020 trường THPT Nguyễn Hữu Tiến đã tổ chức lễ Sơ kết học kỳ 1 năm ...
Kỷ niệm ngày thế giới phòng chống HIV
Kỷ niệm ngày thế giới phòng chống HIV Sáng thứ hai, ngày 02/12/2019, trong giờ sinh hoạt dưới cờ, tổ Sinh-Nông đã tổ chức hoạt ...
  • Tin tức
  • Thông báo
  • Thư mời
  • Văn bản
  • Nhắc việc
Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267